Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvä johtaminen ovat ratkaisevia tekijöitä työnantajamielikuvalle

Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvä johtaminen ovat ratkaisevia tekijöitä työnantajamielikuvalle

  • Teksti: Petteri Ohtonen ja Risto Karmavuo / Haaga-Helia amk
  • Kuvat: Shutterstock

Haaga-Helia kysyi seuranta­tutkimuksessaan, millaisia asioita pääkaupunkiseudun hotelli- ja ravintola-alan opiskelijat arvostavat työnantajissa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttama opiskelijakysely antaa uutta tietoa työnantajamielikuvista. Tällä hetkellä opiskelijat arvioivat tärkeimmiksi työnantajamielikuvaan vaikuttaviksi tekijöiksi henkilökunnan hyvinvoinnin, hyvän työilmapiirin ja laadukkaan johtamisen.

Näiden tekijöiden merkitys on pysynyt vahvana verrattaessa vuoden 2022 tuloksiin, joissa korostettiin samankaltaisia arvoja. Seurantatutkimus tehdään joka toinen vuosi. 

Kyselyssä arvioitiin 25 hotelli- ja ravintola-alan yritystä. Työnantajamielikuvan kokonaisarvioissa niistä parhaimmat arvosanat saivat Kämp Collection Hotels, Hilton, Scandic Hotels, Sokos Hotels sekä Radisson Blu Hotels. Niiden kokonaisarviot olivat 7,7–7,9 välillä. Ravintolaryhmästä parhaan työnantajamielikuvan arvioitiin olevan NoHo Partnersilla.

 

Tulos kertoo arvojen muutoksesta

Kyselyn perusteella henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen on noussut entistä keskeisemmäksi tekijäksi työnantajamielikuvan kannalta. Vuonna 2022 tärkeäksi koettu hyvä ansiotaso on menettänyt hieman sijoitustaan. Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja etenemismahdollisuudet ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tekijöiksi.

Muutos kertoo arvojen muutoksesta ja siitä, että yritysten on entistä tärkeämpää huomioida työntekijöidensä kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä työssä kehittyminen. 

– Tutkimuksessa tärkeiksi nousevat asiat heijastelevat hyvin niitä arvoja, joita nykypolven restonomiopiskelijat pitävät tärkeinä yleensäkin. Opiskelijoiden kanssa keskustellessa vastuullisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä hyvinvointi nousevat keskeisinä asioina esiin. Erityisesti pandemian kurittamat nuoret, jotka kävivät suuren osan toisen asteen opinnoistaan etänä, kaipaavat selkeästi yhteisöä sekä rakentavaa sosiaalista kanssakäymistä, tähdentää Haaga-Helian restonomikoulutuksen tutkintojohtaja Risto Karmavuo.

 

Työharjoittelukokemukset vaikuttavat mielikuviin

Työharjoittelun laatu ja kokemukset työnhaun prosessista ovat myös nousseet esille tekijöinä, jotka voivat merkittävästi parantaa tai heikentää työnantajamielikuvaa. Vuoden 2024 tutkimuksessa korostuu monikulttuuristen työyhteisöjen arvostus, mikä kuvastaa työmarkkinoiden kansainvälistymistä ja työyhteisöjen monimuotoisuuden kasvavaa merkitystä.

Yritysten on tärkeää ymmärtää mielikuvatekijöitä ja niiden muutoksia, jotta yritykset voivat kehittää toimintaansa houkuttelevammaksi sekä nykyisille että tuleville työntekijöille.

– Laadukas lähijohtaminen sekä turvallisen työilmapiirin luominen ovatkin erityisen tärkeitä nuorten, uraansa aloittelevien työntekijöiden kannalta. Kun ala kärsii jatkuvasta työvoimapulasta, joka heijastuu suoraan myös alan koulutuksen hakijalukuihin, on erityisen tärkeää rakentaa paitsi työnantajamielikuvaa myös koko toimialan mielikuvaa. Jos suurin osa alaa koskeva informaatio on negatiivista, se syventää vetovoimaongelmaa ja saa nuoret hakeutumaan muille aloille, toteaa Karmavuo. 
 

Fakta: Hotelli- ja ravintola-alan yritysten  työnantajamielikuvat 2024 -tutkimus

Seurantatutkimus tehdään joka toinen vuosi. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 155 opiskelijaa. Mukana olivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto, Stadin ammattiopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan ammattiopisto Varia. Työnantajamielikuvat tutkittiin 25 yrityksestä (ravintolat ja hotellit). Tutkimusraportti on tilattavissa hintaan 1 200 € + alv. Lisätietoja tutkimuksesta: Petteri Ohtonen, puh. 040 826 8183 tai  petteri.ohtonen@haaga-helia.fi.